title
Päästeteenistujate tööorientatsioonid, tööväärtused ja karjääriga rahulolu
Job orientations, work values and career satsifaction for rescue workers
author
Ehala, Katrin
keywords
väärtusorientatsioonid
kutsumused
päästeteenistujad
supervisor
defence date
language