title
Metüültertbutüüleetri fotokatalüütiline oksüdatsioon vedel- ja gaasifaasis
Photocatalytic oxidation of methyl tertiary-butyl ether in aqueous and gaseous phase
author
Võssokova, Aljona
description
Sisukokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
ligipääs on piiratud