title
Rakenduse loomine seadmete remondi ja hooldusega seotud KPI-de analüüsiks BI platvormi QlikView baasil
Creation of the application based on the Qlik View BI-platform for the estimating and analyzing the KPI associated with equipment maintenance
Разработка приложения на базе BI-платформы QlikView для оценки и анализа KPI, связанных с ремонтом и обслуживанием оборудования
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Derbnev, Mihhail
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information