title
Narva Noorte Meremeeste Klubi uue hoone püstitamine ning mõne kandekonstruktsiooni arvutus
Narva Club of Young Seamen new building erection and calculation of some load-bearing cunstructions
author
Kriina, Tatjana
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information