title
Koormuste modelleerimise erinevused tarkvarades PSCAD ja PSS/E
Comparative Load Modelling with PSCAD and PSS/E
keywords
pingetundlikkus
staatiline karakteristik
pingekarakteristik
voltage sensitivity
static characteristic
voltage characteristic
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TalTechi raamatukogu võrgus