title
Juhtide kompetentsid: kaasnenud hoiakute muutused Covid-19 pandeemia järgse kaugtöö kontekstis
Associated attitude changes in the context of remote work post Covid-19 pandemic
author
Anepaio, Kätlin
keywords
management styles
quality of leader-subordinate relationship
perception of management trends
remote management
defence date
language