title
Ehitustehnoloogia ja –korralduse analüüs Harjumaal, Jüri alevikus, Laste tn 5 Võsukese lasteaia ehitustööde näitel
Analysis of construction technology and building site management for the Võsukese day care center at 5 Laste Street in Jüri, Harjumaa
author
Mihhailenko, Aleksandr
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information