title
Riigitee nr 11332 Jüri bensiinijaama tee ja lähiümbruse teedevõrgu kavandamine
Planning of secondary road No 11332 Jüri bensiinijaama tee and nearby road network
author
Kermes, Kristo-Martin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal