title
Liikluse rahustamise meetmete efektiivsuse hindamine Tallinna linna näitel
Estimating traffic calming measures´ effectiveness – example of Tallinn
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Piiratud ligipääs
Limited access