title
Töödeldud reoveesette kasutamine ja perspektiivid Eesti maastikuehituse valdkondades
The use and perspectives of treated sewage sludge in Estonian landscape engineering
author
Tooming, Merilin
keywords
maastikuehitus
sette kasutamine
settega haljastamine
mulla parandamine
landscape engineering
sludge application
sludge landscaping
soil amendment
supervisor
defence date
language