title
Halduskorralduse eriala lõpetajate karjääriteed ja karjäärimustrid
Career paths and career patterns of office administration graduates
keywords
karjääri planeerimine
karjäärikäsitlused
karjäärimuutused
supervisor
defence date
language