title
Eesti idufirmade tulemuslikkuse seosed nende asutaja(te) soo ning vanusega
Association between Estonian startups' performance and their founders' gender and age
supervisor
defence date
language