title
Põlevkivituha koostis ja omadused ja tema kasutamise võimalused CFB blokist tuha näitel
Composition and properties of oil shale ash and possibilities to use it on the example of ash from CFB boilers of Narva Power Plants
Состав и свойства сланцевой золы и возможные сферы ее применения на примере золы котлов кипящего слоя Нарвских электростанций
author
Upan, Jelena
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Ei kuulu avalikustamisele