title
Quantum-chemical modeling of solvated first row transition metal ions
Solvateeritud üleminekumetalli-ioonide kvantkeemiline modelleerimine
author
Uudsemaa, Merle
publisher
TUT Press
supervisor
defence date
identifier
ISBN 9985596226
ISSN 14064723
language