title
Tallinna Polütehnik Nr 33 1978
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
03.11.1978
language