title
Küberteadlikkuse suurendamine töötajate hulgas, kes pole IT-professionaal ja kes töötab kaugtööl, läbi vidiomängu ideekava
Raising Cyber Awareness with non-IT Professionals Working in a Home Office Environment using a Pilot Video Game Concept
author
Luyten, Timm
keywords
küberteadlikkus
teadlikkuse tõstmise koolitus
eksperimentaalne mäng
cyber awareness
pilot game
supervisor
defence date
language