title
Таллинский Политехник № 1 1980
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
04.01.1980
language