title
Õpilaste hariduslike valikute motiivid Tallinna kutseõppeasutuste näitel
Motives of educational choice on the example of Tallinn vocational schools
author
Veso, Lauri
keywords
kutseõppeasutus
hariduslik valik
vocational schools
choice of specialty
supervisor
defence date
language