title
Tallinna Polütehnik Nr 17 1986
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
16.05.1986
language