title
Таллинский Политехник № 24 1983
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
07.10.1983
language