title
Šokireklaami moraalne lubatavus avalikes kohtades ja selle esteetiline tajumine tarbija poolt
The moral permissibility of shock advertising in public places and aesthetic perception by the consumer
author
Kruglova, Natalia
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus