title
Raamatupidajate töö ja töötasu rahulolu Eesti tööturul
Job and salary satisfaction of accountants on the Estonian labour market
author
Grebtsova, Kristina
defence date
language