title
Kristlikud konfessioonid kui brändid ning nende tuntus ja kuvand 20-30 aastaste Eesti elanike seas
Christian denominations as brands, their awareness and image among 20-30 year old people living in Estonia
author
Haamer, Mattias
supervisor
defence date
language