title
IT arhitektuuri planeerimise protsesside analüüs Telia Eesti ASi näitel
Analysis of the IT Architecture Planning Processes on the Example of Telia Eesti AS
author
Ellermaa, Rauno
keywords
ettevõtte arhitektuuri planeerimise protsess
IT arhitektuuri planeerimise protsess
enterprise architecture planning process
IT architecture planning process
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 30.04.2026
department / college