title
Tallinna Polütehnik Nr 28 1985
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
18.10.1985
language