title
Tarneahela tulemuslikkuse mõõtmine Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtetes
Supply Chain Performance Measurement in Estonian small and medium industrial enterprises
author
Reinsalu, Remo
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Piiratud ligipääs
Limited access