title
Solitonide formeerumise analüüs üldistatud Kortewegi–de Vriesi võrrandi näitel
Analysis of the formation of solitons in case of the generalised Korteweg–de Vries equation
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information