title
Pankroti prognoosimismeetodid: võrdlus Soome andmetega
Bankruptcy Prediction Methods: a Comparison with Finnish Data
author
Niskanen, Maija
defence date
language