title
Tallinna Tehnikaülikooli aula päevavalguse ja energiatõhususe analüüs
Daylight Retrofitting and Energy Performance Analysis of Tallinn University of Technology Conference Hall
author
Allandi, Aliis
keywords
parameetriline päevavalguse simulatsioon
DIVA
parametric daylight simulation
DIVA4
aulad
conference halls
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus