title
Võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse direktiivi 2016/1148 rakendamine Eesti Vabariigis: läbipaistvuse ja salastatuse tasakaalustamine
Implementation of Network and Information Systems Security Directive 2016/1148 in Republic of Estonia: Balancing Transparency and Secrecy
keywords
secrecy
NIS Directive
legislative process
implementation of the Union law
supervisor
defence date
language