title
Riigivõla mõju majanduskasvule Euroopa Liidu riikide näitel
The effect of government debt on economic growth in European Union countries
author
Soboleva, Diana
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus