title
Äriprotsesside juhtimine ja parendamine Tallinna Linnakantselei välisprojektide protsessi näitel
Business process management and improvement on the example of Tallinn City Office´s external projects process
author
Liivamägi, Kärt Catharin
keywords
protsesside tõhustamine
teadmistemahukad protsessid
protsesside elutsükkel
knowledge intensive processes
process lifecycle
supervisor
defence date
language