title
Tallinna Polütehnik Nr 7 1983
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
04.03.1983
language