title
Rohelise elektrienergia turundus Soomes: pakkujate veebilehtede analüüs
Green electricity marketing in Finland: analysis of providers\ websites
author
Hormaluoma, Emmi Lyydia
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus