title
Hoone kapitalikulude arvestamine ärikinnisvara majandamisel Flora majade näitel
Capital cost analysis in the management of commercial real estate – The case of Flora houses
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 30.05.2027
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal