title
Tunnetatud hirm organisatsioonis, individuaalne töökohandamine, juhtimine ja nende vahelised seosed
Relations between perceived fear in organization, individual job crafting and leadership
author
Hass, Marika
keywords
töö nõudmiste-ressursside mudel
positiivne juhtimine
job demands-resources model
positive leadership
defence date
language