title
Õppetöö läbiviimiseks kasutatav TalTechi õppesüsteemi automaattestimissüsteem tudengi koodi esituste jaoks
Automated Testing System for Student Code Used in TalTech Learning System
author
Vompa, Enrico
supervisor
defence date
language