title
Nabaväädivere annetamise säilitamise ja teadliku nõusoleku tähenduse õiguslikud tagajärjed
The Legal Implications of the Meanings of Storage and Informed Consent for Umbillical Cord Blood Donation
author
Blokhina, Polina
keywords
legal implications
cord blood donation
defence date
language