title
RESTful API implementeerimine EuroPark infosüsteemi näitel
Implementing the RESTful API based on the EuroPark information system
author
Ivanisenko, Sergei
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access