title
Eluasemehinna kasvu tegurid ja nende võrdlus erinevatel kümnenditel
Housing price growth factors and their comparison in different decades
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus