title
Küpsiste turvalisus ja selle rakendamine isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) ja E-Privaatsuse määruse valguses
CookiesSecurity and its implementation in the light of GDPR and E-Privacy Regulation
author
Khandekar, Chinmay Vidyadhar
supervisor
defence date
language