title
Pankroti prognoosimise mudelite võrdlus Eesti kinnisvaraettevõtete põhjal
Comparison of bankruptcy prediction models based on Estonian real estate companies
author
Ivlijeva, Anna
defence date
language