title
Internetipõhise majutusteenuse broneerimissüsteemiga Läti turule sisenemine Hotelweb OÜ näitel
Entering the Latvian market with internet-based accommodation booking system: the case study of Hotelweb OÜ
author
Sõmmer, Katariina
keywords
teenuseettevõtte rahvusvahelistumine
internationalization of service company
PESTLE analysis
supervisor
defence date
language