title
Titaanidioksiidi katete ja õhukeste kilede fotokatalüütilise aktiivsuse määramine gaasifaasis
The evaluation of photocatalytic activity of titanium dioxide thin films and coatings in gas-phase
keywords
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information