title
Kütuseaktsiis kui keskkonnakaitse mehhanism Eesti näitel
Fuel Excise Tax as the Mechanism of Environment Protection
author
Vassiljeva, Elina
keywords
aktsiisimäär
kütuse tarbimine
mitteelastne nõudlus
CO2 heitkogus
korrelatsioon- ja regressioonanalüüs
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network