title
Sildade toimivuse hindamine ja arenguvõimalused Eestis
Bridge perfomance assessment and development opportunities in Estonia
author
Matteus, Markus
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal