title
Parendatud kvaliteediga modifitseeritud tahke alküülresortsinoolformaldehüüdvaigu saamise võimaluse uurimine kasutades REZOL fraktsiooni
The research of the possibility of a modified solid alkyl-resorcinol-formaldehyde upgraded resin production by using REZOL fraction
Исследование возможности получения модифицированной твердой алкилрезорцино-формальдегидной смолы улучшенного качества с использованием фракции REZOL
author
Jurkeviciute, Ana
keywords
alküülresortsinoolformaldehüüdvaik
resortsinoolformaldehüüdvaik
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Vassiljev, Valentin
defence date
language
rights
ei kuulu avalikustamisele