title
Tallinna Polütehnik Nr 19 1988
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
27.05.1988
language