title
E-kaubanduse saadetiste tellimise ja kohaletoimetamise funktsionaalsuse parendamine tarnemeetodite integreerimisel k-mõõtmelise marsruutimissüsteemi (KDRS) kaudu
Improving the feasibility of e-commerce package delivery methods via a k-dimensional routing system (KDRS)
author
Ermus, Ilmar
Tulev, Uku
keywords
supply chain optimization
shipping service integration
delivery route planning
systems integration
user experience (UX) design
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 30.05.2027