title
Päikeseenergiast elektri tootmise ja tarbimise lühiajaline prognoosimine
Short-term forecasting of photovoltaic power generation and consumption
author
Kudre, Doris
supervisor
Netšunajev, Aleksei
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus